Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.51% -2.03% 23/49
3m 0.29% -0.04% 23/48
6m 2.16% 1.62% 22/47
12m -0.29% -3.50% 7/45
36m 13.58% 10.76% 5/33
YTD 3.55% 4.43% 31/47
max 37.20% 26.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,6 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 15%-80% aktywów, fundusze mieszane 5%-40%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 0%-20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 0,87 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,94% od 0,94% do 2,78% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,26 od -0,14 do 0,26 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę