Aegon Portfelowy 5 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.71% -0.41% -/-
3m 0.21% -0.74% -/-
6m 1.00% -0.24% -/-
12m 4.53% 1.82% -/-
36m 12.64% 8.44% 10/35
YTD 6.26% 6.26% -/-
max 40.80% 28.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 20,6 mln PLN (06.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 15%-80% aktywów, fundusze mieszane 5%-40%, fundusze obligacyjne 25%-100%, natomiast fundusze pieniężne 0%-20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,53 od -0,00 do 1,24 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,02% od 1,02% do 2,83% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,24 od -0,16 do 0,24 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę