Aegon Portfelowy 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,17 PLN
-1,11 %
wycena na dzień 26.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.61% -2.82% 34/43
3m -3.14% -0.76% 34/43
6m 1.55% 2.97% 36/42
12m 1.27% 2.29% 28/42
36m 6.49% 3.63% 11/32
YTD -3.51% -1.95% 34/43
max 51.00% 29.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 14.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,4 mln PLN (12.2019)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: fundusze akcyjne mogą stanowić 25%-100% aktywów, fundusze mieszane 5%-40%, fundusze obligacyjne 20%-100%, natomiast fundusze pieniężne 0%-20% aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,69 od -0,00 do 1,15 dobry
odchylenie standardowe 1,93% od 1,06% do 2,82% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,35 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę