Aegon - Aegon Akcji Rosyjskich (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,23 %
wycena na dzień 19.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.93%
3m 9.62%
6m 10.14%
12m 12.77%
36m 38.89%
YTD 12.69%
max 19.11%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 15.06.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 12,1 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji rosyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Rosja
 • benchmark: 100% MSCI Russia 10/40 Net TR Loc
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, prowadzących działalność w Rosji i innych państwach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw lub generujących znaczną część swoich dochodów w tych krajach. W celu zapewnienia płynności środki funduszu mogą być inwestowane w obligacje, bony skarbowe i inne produkty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,20% - -
Sharpe'a 0,22 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę