Aegon - Fidelity Greater China (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,55 EUR
-1,04 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.28%
3m 1.81%
6m -3.86%
12m -0.21%
36m 27.14%
YTD 11.26%
max 109.56%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji chińskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
  • benchmark: 100% MSCI Golden Dragon (N)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje minimum 70% w akcje notowane na giełdach w Hongkongu, Chinach i na Tajwanie. Przejściowo aktywa mogą być inwestowane w akcje spółek chińskich notowanych na innych giełdach. Zarządzający będzie się koncentrował na wyborze spółek notujących poprawę podstawowych parametrów ekonomicznych, których akcje notowane są na rozsądnym poziomie.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,22% - -
Sharpe'a 0,24 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę