Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.33% 0.37% 25/39
3m 1.26% 1.39% 20/39
6m -1.14% 1.08% 37/39
12m -0.22% 1.92% 36/38
36m 2.10% 4.59% 30/36
YTD -0.97% 1.15% 37/39
max 16.45% 18.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,15 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,41% od 0,08% do 0,79% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,67 do 0,47 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę