Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,85 PLN
-0,04 %
wycena na dzień 06.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.83% -0.62% 38/40
3m -1.87% -0.27% 38/40
6m -1.25% 0.04% 36/39
12m -0.85% 1.33% 37/39
36m 2.28% 3.71% 29/36
YTD -1.87% -0.27% 38/40
max 15.39% 16.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,17 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,40% od 0,07% do 0,81% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,14 od -1,07 do 0,41 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę