Aegon - PKO Obligacji Skarbowych (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,65 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.26% 0.09% 4/39
3m 0.60% 0.35% 7/39
6m 0.77% 1.49% 35/39
12m 0.81% 1.99% 34/38
36m 5.33% 4.58% 17/36
YTD 0.92% 1.56% 23/38
max 17.57% 17.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne i stanowią przynajmniej 70% lokat funduszu. Przynajmniej 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu funduszu nie powinien przekraczać 2 lat.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,41 od -0,00 do 1,77 słaby
odchylenie standardowe 0,24% od 0,07% do 1,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -1,12 do 0,40 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę