Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 12.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.46% 1.89% 32/49
3m 0.00% 0.75% 31/49
6m 3.19% 5.22% 40/47
12m -3.26% 0.27% 43/46
36m 9.86% 11.73% 25/34
YTD 4.89% 7.28% 38/47
max 39.30% 23.75% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 20.01.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,7 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% WIG20 + 40% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-75%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-65%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-60%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-90% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-75% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,59 słaby
odchylenie standardowe 2,04% od 1,02% do 2,87% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,11 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę