Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.23% -2.03% 44/49
3m -2.12% -0.04% 39/48
6m 0.91% 1.62% 32/47
12m -6.90% -3.50% 40/45
36m 7.14% 10.76% 24/33
YTD 0.60% 4.43% 41/47
max 33.60% 20.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 20.01.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,7 mln PLN (12.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% WIG20 + 40% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-75%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-65%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-60%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-90% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-75% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,87 słaby
odchylenie standardowe 1,99% od 0,94% do 2,78% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,14 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę