Aegon Alfa Kapitałowy 2 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,30 %
wycena na dzień 16.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.82% 0.67% 21/47
3m -3.21% -1.96% 34/47
6m -5.90% -4.36% 30/47
12m -9.42% -8.07% 25/46
36m 13.09% 12.84% 19/32
YTD 2.11% 2.45% 32/54
max 35.60% 18.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 20.01.2012 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,9 mln PLN (06.2018)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 60% WIG20 + 40% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 20%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-75%; fundusze polskich instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-65%, natomiast fundusze instrumentów dłużnych denominowane w walutach 0%-60%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-90% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-75% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,12 od -0,00 do 0,64 dobry
odchylenie standardowe 2,07% od 0,94% do 2,88% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,25 do 0,13 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę