Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,50 %
wycena na dzień 16.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.41% 0.67% 124/216
3m -3.58% 0.64% 206/216
6m -8.81% -3.61% 183/213
12m -12.69% -14.67% 66/212
36m 15.55% 16.95% 128/196
YTD 2.28% 2.83% 160/216
max 21.10% -2.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 20.01.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,1 mln PLN (06.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% WIG20 + 25% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 50%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-80%; polskie fundusze instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-20%, fundusze dłużne denominowane w walutach obcych mogą zawierać się w przedziale 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,04 słaby
odchylenie standardowe 2,66% od 2,34% do 5,53% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,19 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę