Aegon Alfa Regularny 1 (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,25 %
wycena na dzień 17.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.70% -5.85% 77/214
3m -2.77% -3.20% 72/208
6m 0.59% 1.54% 136/206
12m -10.11% -10.32% 122/203
36m 8.27% 7.82% 111/186
YTD 0.68% 0.55% 74/206
max 19.20% -4.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 20.01.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,9 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 75% WIG20 + 25% Treasury BondSpot Poland Index
 • polityka inwestycyjna: Środki funduszu lokowane są w wybrane fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem następujących zasad: polskie fundusze akcyjne mogą stanowić 50%-100% aktywów, natomiast fundusze akcyjne denominowane w walucie obcej 0%-80%; polskie fundusze instrumentów dłużnych mogą stanowić 0%-20%, fundusze dłużne denominowane w walutach obcych mogą zawierać się w przedziale 0%-40%. Inne fundusze mogą stanowić odpowiednio 0%-40% dla funduszy denominowanych w złotych oraz 0%-50% w przypadku funduszy denominowanych w walutach obcych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 1,76 słaby
odchylenie standardowe 2,55% od 2,24% do 4,95% niska zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,15 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę