Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Esaliens Strateg (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,68 PLN
+0,34 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.61% 1.40% 34/40
3m 10.51% 12.82% 21/40
6m -6.46% -2.56% 29/40
12m -6.65% -2.77% 26/40
36m -7.52% -7.45% 25/39
YTD -6.02% -2.10% 28/40
max -17.89% -3.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 80% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,04 od -0,00 do 1,40 słaby
odchylenie standardowe 3,40% od 1,83% do 4,96% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,24 do 0,07 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę