Aegon - Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.28% 1.63% 10/35
3m -1.56% -1.43% 19/35
6m -4.30% -3.43% 12/35
12m -18.33% -15.12% 26/35
36m 8.97% 10.95% 18/25
YTD 4.16% 3.76% 13/35
max -26.16% -9.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 40% WIG + 25% BIST 100 + 15% ATX + 7,5% BUX + 7,5% PX + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów lokowana jest w instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Węgier, Turcji i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej lub pochodzące z innych niż wymienione Państw, jeżeli prowadzą istotną część swojej działalności na terenie wymienionych Państw. Max. 10% aktywów może być inwestowana w fundusze inwestycyjne. Max. 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,21 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,21% od 2,93% do 4,51% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,14 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę