Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,84 PLN
+1,91 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.48%
3m -13.11%
6m -3.68%
12m -7.37%
36m 17.31%
YTD -11.69%
max 127.02%

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 45% NASDAQ Composite + 25% MSCI World (USD) + 20% MSCI Europe IT + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,19% - -
Sharpe'a 0,07 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę