Aegon - PKO Technologii i Innowacji Globalny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,26 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.79%
3m 8.84%
6m 4.81%
12m 10.67%
36m 49.09%
YTD 18.75%
max 150.79%

Oceny Analiz Online

Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 45% NASDAQ Composite + 25% MSCI World (USD) + 20% MSCI Europe IT + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,55% - -
Sharpe'a 0,30 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę