Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.20% -0.24% 1/113
3m 2.11% 0.63% 2/109
6m 3.42% 1.91% 11/107
12m 3.88% 1.66% 1/106
36m 4.54% 5.16% 60/103
YTD 1.73% 0.29% 2/111
max 54.77% 35.26% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,79 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,73% od 0,18% do 1,16% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,01 od -0,79 do 0,37 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę