Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 24.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.32% 1.51% 11/110
3m 2.05% 1.54% 14/109
6m 4.21% 2.18% 1/106
12m 6.14% 3.58% 1/103
36m 9.06% 7.34% 25/100
YTD 3.82% 1.83% 1/107
max 57.95% 37.34% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,16 od -0,00 do 3,00 dobry
odchylenie standardowe 0,70% od 0,18% do 1,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,76 do 0,42 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę