Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.33% -0.26% 12/107
3m 1.13% -0.26% 1/105
6m 3.61% 1.08% 2/105
12m 7.55% 3.05% 2/104
36m 14.85% 9.72% 1/100
YTD 0.28% -0.16% 12/107
max 65.04% 39.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,82 od -0,00 do 2,26 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,68% od 0,17% do 0,97% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,39 od -0,78 do 0,64 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę