Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PZU Papierów Dłużnych Polonez (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,35 PLN
+0,20 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -5.58% -0.93% 102/107
3m -4.33% 0.76% 102/107
6m -3.69% 0.44% 100/105
12m 1.64% 4.10% 95/104
36m 8.49% 9.36% 69/100
YTD -4.46% 0.84% 102/107
max 57.24% 40.79% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,83 bardzo słaby
odchylenie standardowe 1,16% od 0,18% do 1,17% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,69 do 0,68 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę