Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - PKO Papierów Dłużnych Plus (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 10.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.42% 0.40% 28/62
3m 1.43% 2.41% 48/62
6m 1.07% 2.02% 41/62
12m 1.55% 2.75% 40/59
36m 6.00% 7.25% 34/53
YTD 0.97% 1.97% 42/62
max 38.40% 35.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,21 słaby
odchylenie standardowe 0,31% od 0,00% do 1,10% niska zmienność
Sharpe'a 0,15 od -43,21 do 0,53 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę