Aegon - Investor Indie i Chiny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,31 PLN
-0,54 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.91% 3.23% 3/52
3m 9.46% 10.93% 29/49
6m 6.15% 4.12% 5/49
12m 2.89% -5.23% 3/49
36m 30.22% 32.60% 13/40
YTD 10.24% 11.35% 35/49
max 16.58% 31.17% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny i Indie
  • benchmark: 45% MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę) + 45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,82 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,06% od 2,24% do 4,58% niska zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,11 do 0,31 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę