Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,35 PLN
+0,83 %
wycena na dzień 27.07.2016

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.50%
3m 10.98%
6m 23.40%
12m 27.43%
36m 8.42%
YTD 28.49%
max -15.04%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metal Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold może również pośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub przetwarzają metale szlachetne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,28% - -
Sharpe'a 0,05 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę