Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,99 PLN
-0,62 %
wycena na dzień 31.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.12% -0.55% 3/25
3m 3.77% 1.83% 6/24
6m 5.72% 4.72% 5/24
12m 17.41% 16.56% 6/24
36m 7.41% 9.54% 6/22
YTD 3.77% 1.83% 6/24
max -16.60% -9.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,56 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,74% - -
Sharpe'a 0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę