Aegon - Investor Gold Otwarty (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,44 PLN
+0,29 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.12% -1.47% 8/24
3m -5.51% -5.06% 6/24
6m 9.49% 10.43% 9/24
12m 14.57% 16.89% 9/24
36m 4.31% 8.67% 10/21
YTD 11.31% 13.24% 9/24
max -21.51% -13.96% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: rynku surowców - metale szlachetne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,68 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,76% od 1,88% do 6,54% niska zmienność
Sharpe'a 0,00 od -0,00 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę