Aegon - Credit Suisse Equity Global Value Equity Fund (CHF) UFK
kurs CHF
Strzalka_spadek-01
-0,13 CHF
-0,86 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.34%
3m -5.36%
6m 4.67%
12m -5.30%
36m 29.62%
YTD 8.69%
max 59.51%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 28.07.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: CHF
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,2 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World (NR)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje podejście "deep value" zgodnie z klasycznym modelem Graham & Dodd. Minimum 3/2 aktywów lokowane jest w spółki wyceniane poniżej swojej wartości, które są notowanie globalnie na regulanych i dostępnych rynkach. Pozostałe środki lokowane są w inne instrumenty finansowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,89% - -
Sharpe'a 0,20 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę