Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,25 PLN
+0,28 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.58% 0.69% 31/62
3m -0.66% 0.76% 49/60
6m 1.90% 3.25% 36/59
12m 3.84% 3.15% 22/57
36m 15.45% 9.62% 1/40
YTD 2.07% 3.56% 51/59
max 52.01% 48.78% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Multiverse Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,27 od -0,00 do 0,45 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,03% od 0,25% do 2,98% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,20 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę