Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.49% 0.01% 39/60
3m -7.16% -2.28% 51/60
6m -6.44% -1.03% 49/58
12m -3.57% 1.61% 48/57
36m 3.83% 4.95% 26/44
YTD -3.39% 2.52% 55/58
max 43.87% 47.29% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Multiverse Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,14 od -0,00 do 0,21 dobry
odchylenie standardowe 2,37% od 0,26% do 3,11% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,14 do 0,33 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę