Aegon - Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,17 PLN
-0,19 %
wycena na dzień 20.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.49% 0.99% 5/63
3m 1.38% 1.27% 25/60
6m -5.77% -0.99% 51/60
12m -3.92% 2.48% 49/58
36m 0.36% 3.89% 34/46
YTD -0.22% 0.04% 41/63
max 45.98% 49.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Multiverse Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze. W ramach uzupełnienia portfela, fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS). Fundusz może zainwestować do 30% swoich aktywów netto w Chinach kontynentalnych poprzez Bond Connect lub bezpośrednio (również określane jako CIBM direct).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,75 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,19% od 0,21% do 2,78% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,22 do 0,59 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę