Aegon - NN Gotówkowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,00 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.01% 0.16% 91/113
3m 0.33% 0.45% 87/113
6m 0.54% 0.66% 70/112
12m 1.11% 1.48% 80/110
36m 3.47% 5.82% 80/98
YTD -0.06% 0.00% 83/118
max 168.43% 0.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w różnego rodzaju instrumenty rynku pieniężnego, w tym bony skarbowe i inne papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, depozyty krótkoterminowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Udział papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, bądź Narodowy Bank Polski nie może być niższy niż 40%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 9,29 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,07% od 0,02% do 0,78% niska zmienność
Sharpe'a -0,27 od -2,34 do 15,85 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę