Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+1,36 %
wycena na dzień 07.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.27% -15.40% 40/48
3m -24.08% -21.29% 36/48
6m -14.89% -13.82% 28/46
12m -20.28% -19.01% 20/45
36m -18.15% -9.20% 30/38
YTD -23.57% -20.73% 38/48
max 2.35% 22.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,16 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,23% od 3,47% do 5,36% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,19 do 0,19 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę