Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,87 %
wycena na dzień 18.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.29% -0.42% 7/48
3m -2.00% -2.37% 13/48
6m -4.86% -4.49% 18/47
12m 7.28% 9.25% 24/47
36m 12.93% 16.53% 16/39
YTD 11.83% 9.27% 5/47
max 23.96% 44.72% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,54 dobry
odchylenie standardowe 4,41% od 2,20% do 4,87% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,01 do 0,20 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę