Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,21 PLN
-1,42 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.13% 6.86% 14/48
3m 22.64% 17.82% 7/48
6m -1.99% -2.82% 21/48
12m 8.35% 4.28% 19/46
36m 4.45% 10.04% 28/41
YTD -0.14% -1.31% 26/48
max 33.73% 52.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,24 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,56% od 4,20% do 5,65% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,05 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę