Aegon - Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,06 PLN
+0,39 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.75% 3.68% 12/48
3m 11.49% 9.06% 12/46
6m 9.18% 6.44% 6/46
12m 18.80% 15.18% 13/45
36m 19.36% 25.45% 18/38
YTD 2.84% 2.11% 17/48
max 37.70% 57.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
  • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
  • benchmark: 100% MSCI All Country Asia ex Japan Index
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów inwestowane jest w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki majace siedzibę, prowadzace znaczna część swojej działalności gospodarczej lub stanowiące przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (bez Australii, Nowej Zelandii i Japonii). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,12 dobry
odchylenie standardowe 4,53% od 2,25% do 4,76% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,05 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę