Aegon - UniObligacje: Nowa Europa (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 18.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.46%
3m 3.14%
6m 9.96%
12m -3.92%
36m -7.94%
YTD 1.70%
max 32.67%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: dłużne zagraniczne pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 100% Merill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Goverment Index (w PLN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,41% - -
Sharpe'a -0,13 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę