Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Obligacje: Nowa Europa (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,46 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.96%
3m 2.01%
6m 2.91%
12m 9.71%
36m 2.62%
YTD 3.66%
max 45.77%

Oceny Analiz Online

Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
  • benchmark: 100% ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government (w PLN)
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,39% - -
Sharpe'a -0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę