Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,17 PLN
+0,81 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.64% 3.02% 130/208
3m 0.83% 3.61% 180/208
6m 1.37% 1.73% 104/208
12m 3.17% 0.94% 48/201
36m -14.67% 6.97% 176/190
YTD 6.42% 2.88% 24/201
max 9.94% 5.42% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,85 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,36% od 2,17% do 5,29% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,19 od -0,21 do 0,24 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę