Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,16 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.42% -6.21% 9/210
3m 1.85% -0.31% 18/210
6m -2.16% -4.85% 45/203
12m -9.11% -8.20% 136/199
36m -14.00% 4.96% 177/190
YTD 6.05% -0.43% 15/201
max 9.55% 2.03% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,76 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,40% od 2,21% do 5,14% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,15 do 0,29 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę