Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Quercus Agresywny (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,48 PLN
+2,20 %
wycena na dzień 26.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -29.44% -28.92% 115/206
3m -25.17% -27.21% 52/206
6m -22.33% -26.34% 42/205
12m -25.13% -29.56% 40/200
36m -43.58% -34.00% 171/191
YTD -26.30% -27.55% 56/206
max -15.25% -24.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIG
  • polityka inwestycyjna: W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%. Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne. Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,73 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,46% od 2,14% do 5,59% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,27 od -0,45 do 0,12 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę