Aegon - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,12 PLN
-0,10 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.09%
3m -3.22%
6m 4.68%
12m -1.19%
36m 28.61%
YTD 5.84%
max 9.72%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,09% od 2,72% do 3,93% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,03 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę