Aegon - NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,60 PLN
-0,54 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.64%
3m -2.59%
6m -6.90%
12m -1.47%
36m 10.27%
YTD 2.47%
max 6.22%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
  • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,95% od 2,58% do 4,00% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od -0,01 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę