Aegon - Schroder US Small & Mid-Cap Equity (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,18 USD
-0,06 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.58%
3m 1.87%
6m 9.93%
12m -0.43%
36m 24.74%
YTD 15.88%
max 115.20%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 2500 TR Lagged
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje małych i średnich spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą główną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu zmniejszenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,73% - -
Sharpe'a 0,11 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę