Aegon - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,29 PLN
-0,11 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.89% 0.59% 26/134
3m 1.91% 0.63% 36/134
6m 1.43% -1.33% 16/131
12m -3.51% -4.29% 69/131
36m 10.77% 7.85% 44/124
YTD 1.18% 1.01% 43/134
max 86.36% 74.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,50 od -0,00 do 2,13 dobry
odchylenie standardowe 1,32% od 0,46% do 2,22% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,38 do 0,28 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę