Aegon - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,60 PLN
+0,22 %
wycena na dzień 21.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.26% -0.19% 79/130
3m -0.16% -0.55% 20/126
6m 0.63% -0.20% 34/126
12m 2.81% 1.58% 32/126
36m 7.86% 5.95% 50/118
YTD 2.36% 2.40% 53/126
max 88.55% 76.39% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,45 od -0,00 do 1,60 dobry
odchylenie standardowe 1,20% od 0,42% do 1,82% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,48 do 0,31 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę