Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,33 PLN
+0,13 %
wycena na dzień 08.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.20% -5.53% 33/143
3m -6.16% -7.73% 48/143
6m -4.82% -5.66% 50/138
12m -4.66% -6.52% 47/134
36m -3.81% -5.66% 44/126
YTD -5.69% -7.20% 46/143
max 78.45% 65.01% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,31 od -0,00 do 1,62 dobry
odchylenie standardowe 1,23% od 0,42% do 2,58% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,17 od -0,60 do 0,23 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę