Aegon - NN Stabilnego Wzrostu (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,66 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.17% -0.35% 119/132
3m -0.66% 0.17% 120/130
6m 0.93% 1.29% 52/126
12m 1.27% 1.68% 56/126
36m 7.43% 6.62% 56/118
YTD 1.73% 2.44% 60/126
max 87.38% 76.46% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje powierzone środki zarówno w akcje jak i obligacje oraz bony skarbowe. Średnio 30% środków Funduszu jest inwestowane w akcje. Fundusz wybiera przede wszystkim akcje największych spółek o solidnych fundamentach. Średnio 70% powierzonych środków jest inwestowana w bardziej stabilne instrumenty finansowe, takie jak różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,21 od -0,00 do 1,54 dobry
odchylenie standardowe 1,18% od 0,39% do 1,79% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,46 do 0,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę