Aegon - Franklin European Small Mid Cap (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-1,36 EUR
-3,72 %
wycena na dzień 24.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.59%
3m 2.66%
6m 14.15%
12m 5.36%
36m 7.03%
YTD -3.09%
max 88.73%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Small-Mid Cap Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej, działających w całej Europie. Fundusz lokuje aktywa w zróżnicowany portfel instrumentów udziałowych i podobnych (w tym w warranty i papiery wartościowe zamienne). Fundusz lokuje aktywa w spółki o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro, bądź ich równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. Podstawową walutą funduszu jest euro.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,17% - -
Sharpe'a 0,10 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę