Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Franklin European Growth Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,29 EUR
-3,01 %
wycena na dzień 27.03.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -24.45%
3m -33.83%
6m -28.06%
12m -29.53%
36m -34.62%
YTD -33.59%
max 11.47%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Index
  • polityka inwestycyjna: Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokował co najmniej 50% aktywów w papiery wartościowe notowane na giełdzie bądź związane z akcjami, które kwalifikują się na papiery zbywalne (co obejmuje warranty i papiery zamienne). Co najmniej 67% aktywów funduszu będzie ulokowanych w papiery wartościowe zbywalne emitowane przez spółki, rządy i podmioty publiczne zarejestrowane bądź prowadzące podstawową działalność w różnych krajach europejskich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,12% od 3,39% do 4,76% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,08 od -0,10 do 0,18 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę