Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Allianz Europe Equity Growth (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,80 EUR
+1,06 %
wycena na dzień 01.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.57%
3m 24.98%
6m -2.56%
12m 7.70%
36m 14.40%
YTD -2.56%
max 144.98%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
  • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,91% od 4,25% do 6,92% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,17 do 0,13 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę