Aegon - NN Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,69 PLN
-0,22 %
wycena na dzień 17.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.65% 2.31% 1/83
3m 0.87% 0.24% 22/82
6m 1.39% 2.34% 47/81
12m 0.49% -1.29% 18/77
36m 13.86% 15.72% 39/73
YTD 2.44% 3.32% 43/81
max 85.78% 84.51% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje środki zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,09 słaby
odchylenie standardowe 2,05% od 1,38% do 3,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,08 od -0,11 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę