Aegon - NN Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,65 PLN
-0,20 %
wycena na dzień 14.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.74% 1.83% 41/83
3m 1.99% 2.33% 55/83
6m 4.16% 2.65% 8/83
12m 3.27% 3.35% 30/82
36m 8.92% 11.55% 44/74
YTD 3.40% 4.24% 36/82
max 87.53% 86.14% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje środki zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,08 słaby
odchylenie standardowe 2,02% od 1,37% do 3,14% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,16 do 0,29 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę