Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,88 PLN
-0,28 %
wycena na dzień 09.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.38% 1.85% 55/84
3m 10.34% 11.89% 52/83
6m -1.71% -1.65% 29/83
12m -1.98% -1.75% 27/82
36m -4.05% -1.69% 34/74
YTD -1.70% -0.97% 31/83
max 84.19% 84.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje środki zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,69 słaby
odchylenie standardowe 2,50% od 2,01% do 4,00% niska zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,28 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę