Aegon - NN Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,55 PLN
-0,17 %
wycena na dzień 23.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.48% 1.92% 48/83
3m 2.53% 3.16% 44/83
6m -0.02% 0.42% 42/82
12m 2.36% 3.35% 41/81
36m 5.43% 7.62% 29/73
YTD 0.99% 1.44% 51/83
max 89.24% 88.88% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 50% WIG + 25% ICE BofAML Poland Government Index + 25% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje środki zarówno w akcje, jak i inne papiery wartościowe. Średnio 50% powierzonych środków jest inwestowanych w instrumenty finansowe o charakterze wierzycielskim. Są to głównie różnego rodzaju papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,12 dobry
odchylenie standardowe 1,98% od 1,35% do 3,04% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,19 do 0,29 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę