Aegon - Aegon Alfa Total Return (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,26 %
wycena na dzień 26.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.48%
3m -0.00%
6m 2.87%
12m 6.57%
36m 8.75%
YTD -0.84%
max 161.66%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 13.02.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 66,0 mln PLN (12.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% RMAX Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, może lokować aktywa we wszystkie dostępne instrumenty inwestycyjne - krajowe i zagraniczne obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, indeksy i waluty. Fundusz aktywnie wykorzystuje instrumenty pochodne, może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,62% od 0,62% do 6,62% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,24 od -0,65 do 0,24 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę