Aegon - Aegon Alfa Total Return (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.03%
3m 1.82%
6m 3.11%
12m 1.94%
36m 8.13%
YTD 3.96%
max 152.62%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 13.02.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 64,1 mln PLN (06.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% RMAX Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, może lokować aktywa we wszystkie dostępne instrumenty inwestycyjne - krajowe i zagraniczne obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, indeksy i waluty. Fundusz aktywnie wykorzystuje instrumenty pochodne, może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,61% od 0,61% do 7,42% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,19 od -0,47 do 0,19 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę