Aegon - Aegon Alfa Total Return (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 16.10.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.18%
3m 2.08%
6m 3.77%
12m 5.30%
36m 10.34%
YTD 6.09%
max 157.79%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 13.02.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 64,1 mln PLN (06.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% RMAX Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, może lokować aktywa we wszystkie dostępne instrumenty inwestycyjne - krajowe i zagraniczne obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, indeksy i waluty. Fundusz aktywnie wykorzystuje instrumenty pochodne, może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,63% od 0,63% do 7,39% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,26 od -0,55 do 0,26 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę