Aegon - Aegon Alfa Total Return (PLN Hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,00 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 10.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.70%
3m 1.85%
6m 4.81%
12m 6.97%
36m 10.32%
YTD 7.56%
max 161.34%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 13.02.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 64,1 mln PLN (06.2019)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% RMAX Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, może lokować aktywa we wszystkie dostępne instrumenty inwestycyjne - krajowe i zagraniczne obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, indeksy i waluty. Fundusz aktywnie wykorzystuje instrumenty pochodne, może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 0,65% od 0,65% do 6,42% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,29 od -0,61 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę