Aegon - NN Obligacji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+0,10 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.59% -0.24% 102/113
3m 0.56% 0.63% 46/109
6m 1.80% 1.91% 50/107
12m 2.66% 1.66% 10/106
36m 7.91% 5.16% 7/103
YTD 0.17% 0.29% 62/111
max 56.10% 52.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • fundusz oparty na: NN Obligacji (NN FIO)
 • data uruchomienia: 01.04.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,9 mln PLN (12.2018)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: dłużne polskie papiery skarbowe długoterminowe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% ICE BofAML Poland Government Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje Skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,24 od -0,00 do 2,79 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,61% od 0,18% do 1,16% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,79 do 0,37 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę