Aegon - NN Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,42 PLN
+0,83 %
wycena na dzień 05.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.91% -1.25% 182/209
3m -2.31% 0.06% 191/208
6m -2.86% -1.61% 124/208
12m -5.96% -3.55% 130/201
36m 4.33% 3.67% 99/191
YTD -2.94% -0.17% 126/201
max 82.41% 94.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • fundusz oparty na: NN Akcji (NN FIO)
 • data uruchomienia: 17.11.2003 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,6 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów fundusz inwestuje w akcje oraz inne instrumenty udziałowe polskich emitentów. Pozostałą część lokat stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od -0,00 do 1,61 dobry
odchylenie standardowe 3,72% od 2,17% do 5,27% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,22 do 0,26 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę