Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - NN Akcji (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,90 PLN
-0,71 %
wycena na dzień 27.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.13% 6.16% 106/205
3m -8.13% -7.37% 107/205
6m -11.00% -11.13% 90/205
12m -9.18% -9.77% 79/204
36m -20.95% -21.75% 73/194
YTD -12.01% -11.44% 95/205
max 67.01% 76.94% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • fundusz oparty na: NN Akcji (NN FIO)
 • data uruchomienia: 17.11.2003 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% wartości aktywów fundusz inwestuje w akcje oraz inne instrumenty udziałowe polskich emitentów. Pozostałą część lokat stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,02 dobry
odchylenie standardowe 4,53% od 2,41% do 7,73% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,18 od -0,36 do 0,10 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę