Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,52 PLN
+0,48 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.40%
3m 0.56%
6m -11.26%
12m -19.57%
36m -4.00%
YTD 0.45%
max 8.67%

Oceny Analiz Online

Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 0 do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe, jak i papiery dłużne. Zgodnie z zapisami statutu fundusz ma możliwość inwestowania do 100% aktywów również w instrumenty denominowane w walutach obcych, jak i spółki z siedzibą poza granicami Polski. Brak benchmarku nie pozwala określić przybliżonego udziału inwestycji zagranicznych w portfelu funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,22% od 0,60% do 7,19% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,41 do 0,15 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę