Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,79 PLN
+0,66 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.17% 0.73% 10/83
3m -5.05% 1.53% 77/81
6m -11.32% -1.20% 75/79
12m -3.38% -6.53% 5/78
36m 42.42% 15.44% 1/75
YTD 2.53% 1.70% 4/83
max 338.15% 222.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,81 od -0,00 do 1,16 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,80% od 1,37% do 3,34% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,25 od -0,12 do 0,25 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę