Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,19 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 22.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.11% -3.13% 7/83
3m 4.88% 1.22% 1/83
6m 6.98% -0.97% 2/82
12m -2.84% -1.72% 45/78
36m 38.52% 9.38% 1/73
YTD 12.75% 2.03% 2/81
max 381.84% 223.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,06 od -0,00 do 1,09 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,89% od 1,39% do 3,09% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,33 od -0,10 do 0,33 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę