Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-5,05 PLN
-0,72 %
wycena na dzień 27.05.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.83% 3.69% 47/83
3m 2.83% -3.63% 1/83
6m 6.45% -4.93% 2/83
12m 16.14% -2.44% 2/82
36m 32.94% -6.34% 2/73
YTD 4.61% -5.36% 1/83
max 438.71% 212.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,61 od -0,00 do 1,61 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 3,60% od 1,94% do 3,89% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,20 od -0,38 do 0,20 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę