Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,89 PLN
-0,14 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.08% 1.86% 4/83
3m 4.31% 2.02% 2/83
6m 6.39% 2.68% 2/83
12m 12.15% 3.39% 1/82
36m 45.01% 11.58% 1/74
YTD 16.98% 4.27% 2/82
max 399.93% 230.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% Citigroup Poland Government Bond Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,08 od -0,00 do 1,08 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,92% od 1,37% do 3,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,29 od -0,16 do 0,29 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę