Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-9,07 PLN
-1,31 %
wycena na dzień 25.02.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.38% 0.42% 2/83
3m 8.91% 2.75% 5/83
6m 12.67% 3.95% 2/82
12m 21.93% 3.22% 2/81
36m 40.82% 3.22% 2/73
YTD 6.34% 1.87% 2/83
max 447.63% 236.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie zrównoważone
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,21 od -0,00 do 1,21 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,89% od 1,28% do 3,02% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,28 od -0,28 do 0,28 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę