Aegon - Aegon Megatrend (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,00 EUR
-0,19 %
wycena na dzień 13.11.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.00%
3m 5.42%
6m 7.20%
12m 9.49%
36m 6.35%
YTD 21.40%
max 82.96%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 15.12.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,3 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki, których działalność związana jest z globalnymi zmianami klimatycznymi (czyste technologie, energooszczędność), wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii (energia odnawialna), a także zaangażowanych w agrobiznes (producenci towarów rolnych, inwentarza żywego, producenci agrochemikaliów oraz biopaliwa). Zarządzający funduszem, w celu minimalizacji ryzyka walutowego, może wykorzystać kontrakty walutowe futures.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,71% - -
Sharpe'a 0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę