Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,46 %
wycena na dzień 03.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -29.40%
3m -37.67%
6m -32.14%
12m -37.49%
36m -31.86%
YTD -37.11%
max 17.43%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 15.12.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,6 mln PLN (12.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 45% MSCI Emerging Markets Poland Net TR Local Index + 15% MSCI Austria Net TR + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net TR Local Index + 15% MSCI Emerging Markets HungaryNet TR Local Index + 10% MSCI Romania Net TR
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu przede wszystkim inwestowane są w akcje spółek z Europy Środkowej i Wschodniej, głownie z Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Słowenii i Chorwacji, a także Austrii, Rosji i Turcji. Średnie zaangażowanie funduszu w akcje wynosi 95%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 5,72% - -
Sharpe'a -0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę