Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,00 EUR
-0,06 %
wycena na dzień 16.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.72%
3m 4.61%
6m 0.30%
12m 3.98%
36m 16.30%
YTD -0.18%
max 86.37%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 15.12.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,8 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 45% MSCI Emerging Markets Poland Net TR Local Index + 15% MSCI Austria Net TR + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net TR Local Index + 15% MSCI Emerging Markets HungaryNet TR Local Index + 10% MSCI Romania Net TR
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu przede wszystkim inwestowane są w akcje spółek z Europy Środkowej i Wschodniej, głownie z Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Słowenii i Chorwacji, a także Austrii, Rosji i Turcji. Średnie zaangażowanie funduszu w akcje wynosi 95%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,63% - -
Sharpe'a 0,17 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę