Aegon - Aegon Central European Equity (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,11 %
wycena na dzień 13.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.53%
3m 0.08%
6m 0.48%
12m 0.40%
36m 34.09%
YTD 5.17%
max 82.09%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia funduszu: 15.12.2008 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,3 mln PLN (12.2018)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 45% MSCI Emerging Markets Poland Net TR Local Index + 15% MSCI Austria Net TR + 15% MSCI Emerging Markets Czech Republic Net TR Local Index + 15% MSCI Emerging Markets HungaryNet TR Local Index + 10% MSCI Romania Net TR
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu przede wszystkim inwestowane są w akcje spółek z Europy Środkowej i Wschodniej, głownie z Węgier, Polski, Czech, Rumunii, Słowenii i Chorwacji, a także Austrii, Rosji i Turcji. Średnie zaangażowanie funduszu w akcje wynosi 95%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,81% - -
Sharpe'a 0,21 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę