Aegon - Investor BRIC (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,41 PLN
+0,48 %
wycena na dzień 15.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.28%
3m 8.56%
6m 10.40%
12m -0.76%
36m 41.20%
YTD 11.31%
max 71.82%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji BRIC
  • zasięg geograficzny inwestycji: BRIC
  • benchmark: 90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Deutsche Invest I Brazilian Equties, DWS India, DWS Russia, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend oraz Deutsche Invest I Latin American Equities.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,29% - -
Sharpe'a 0,32 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę