Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,34 PLN
+0,18 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.17% 1.51% 13/127
3m 1.37% 0.35% 13/127
6m 3.26% 1.74% 12/126
12m 2.56% -1.12% 8/124
36m 15.35% 8.46% 13/118
YTD 3.66% 2.16% 17/126
max 76.73% 42.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,06 od -0,00 do 1,89 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,32% od 0,43% do 1,83% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,42 do 0,33 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę