Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,74 PLN
+0,41 %
wycena na dzień 18.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.25% 0.19% 40/134
3m 1.95% 1.32% 18/134
6m 3.26% 0.20% 3/134
12m -0.48% -2.41% 32/131
36m 11.60% 6.38% 20/125
YTD 2.09% 1.75% 39/134
max 74.04% 41.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,05 od -0,00 do 1,72 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,40% od 0,44% do 2,20% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,37 do 0,36 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę