Aegon - Unistabilny Wzrost (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,59 PLN
-0,32 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.79% -0.35% 100/132
3m 0.03% 0.17% 68/130
6m 1.84% 1.29% 30/126
12m 3.75% 1.68% 21/126
36m 14.28% 6.62% 8/118
YTD 4.27% 2.44% 20/126
max 77.76% 42.86% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,48 od -0,00 do 1,54 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,28% od 0,39% do 1,79% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od -0,46 do 0,35 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę