Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Generali Stabilny Wzrost (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,31 PLN
-0,17 %
wycena na dzień 04.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.07% 2.51% -/-
3m 2.08% 2.15% -/-
6m 0.00% 0.04% -/-
12m 2.75% 1.87% -/-
36m 5.48% -0.18% -/-
YTD -0.45% -0.17% -/-
max 78.91% 43.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
  • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,01 - -
odchylenie standardowe 1,82% - -
Sharpe'a 0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę