Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,05 PLN
+0,04 %
wycena na dzień 17.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.70% 0.46% 21/65
3m -4.03% -0.20% 59/65
6m -14.03% -4.16% 60/65
12m -18.78% -10.65% 60/65
36m 3.94% 3.98% 21/62
YTD 0.64% 1.85% 57/65
max 36.28% 5.37% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne. Lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie aktywów w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 1,82 dobry
odchylenie standardowe 2,44% od 0,91% do 7,63% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,05 od -0,33 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę