Aegon - Noble Fund Timingowy (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,27 PLN
-0,19 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.17% 1.06% 24/63
3m 1.41% 2.52% 50/63
6m -10.34% -0.70% 58/63
12m -18.08% -6.29% 58/63
36m 1.36% 3.19% 25/60
YTD 1.34% 3.93% 55/63
max 37.23% 7.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie posiada stałych limitów alokacji pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne. Lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe może wahać się w przedziale od 0% do 100%. Lokowanie aktywów w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe może wahać się od 0% do 100%

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,43 słaby
odchylenie standardowe 2,42% od 0,86% do 6,78% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,21 do 0,26 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę