Aegon - Skarbiec Akcja (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,28 PLN
-0,43 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 2.25% 80/212
3m -5.12% -0.92% 195/207
6m -2.02% 2.25% 182/203
12m -9.29% -6.64% 152/201
36m 22.46% 13.81% 18/184
YTD 0.93% 3.41% 163/203
max -2.67% -4.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
  • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu lokowana jest w akcje, głównie renomowanych polskich spółek o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe środki mogą być inwestowane w instrumenty dłużne

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,60 od -0,00 do 1,69 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,03% od 2,29% do 5,01% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,17 do 0,25 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę