Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+5,68 USD
+5,19 %
wycena na dzień 09.04.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -11.16%
3m -29.57%
6m -20.92%
12m -20.87%
36m -11.33%
YTD -29.38%
max 64.43%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 2000 TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje małych spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,05% - -
Sharpe'a -0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę