Aegon - Schroder US Smaller Companies (USD) UFK
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,11 USD
+0,71 %
wycena na dzień 06.12.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.14%
3m 6.15%
6m 10.72%
12m 17.47%
36m 25.98%
YTD 27.27%
max 125.53%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich MIŚ (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 2000 TR
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje małych spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Finansowe instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,19% - -
Sharpe'a 0,15 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę