Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder European Value (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,78 EUR
+1,74 %
wycena na dzień 13.07.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.44%
3m 8.77%
6m -28.42%
12m -23.86%
36m -27.73%
YTD -29.26%
max -0.34%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Net Return
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie są inwestowane w akcje spółek europejskich. Fundusz utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 6,06% od 4,25% do 6,92% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,12 od -0,17 do 0,13 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę