Aegon - Schroder European Value (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,61 EUR
+0,97 %
wycena na dzień 17.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.15%
3m 6.50%
6m 6.88%
12m 14.09%
36m 6.40%
YTD -0.60%
max 40.03%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
  • benchmark: 100% MSCI Europe Net Return
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie są inwestowane w akcje spółek europejskich. Fundusz utrzymuje w portfelu akcje mniej niż 50 spółek. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać środki pieniężne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,29% od 2,93% do 4,40% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,01 do 0,27 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę